نمونه تصویر 13*6.5 متر در نمایشگاه نگین شکسته با یک عدد پروژکتور سینمایی کریستی فول اچ دی 6500 لومن

نمونه مپینگ برروی سه باکس 3متر در 1 متر در 1 متر و تصویر 7 در 3.5 برای برج ارمیتاژ مشهد