تئاتر دیجیتال

اکتبر 9, 2020
تئاتر “ای راک”
اجاره سیستم های نمایش تصویر و مپینگ به همراه فیلم و انیمیشن های مربوطه و نرم افزار مپینگ و اجرای تئاتر برای تئاتر دیجیتال ای راک […]
اکتبر 9, 2020
تئاتر دیجیتال “چیستم”
اجرای تصویر با حداقل سایه در 4 وجه از محیط نمایش با ابعاد بزرگ با وجود محدودیت فضا با استفاده از ویدئو پروژکتورهای تابش نزدیک اجاره […]
اکتبر 9, 2020
تاتر “پیانیستولوژی”
تولید فیلم ها و اجاره و طراحی و پیاده سازی سیستم های تصویری و دیجیتال و مپینگ در تئاتر پیانیستولوژی توسط موسسه نرم افزاری فاطر .ضمنا […]
اکتبر 9, 2020
تولید فیلم و نمایشگر تئاتر دیجیتال “صابرین”
تولید فیلم و نمایشگر تئاتر دیجیتال صابرین به کارگردانی محمد جهان پا سال1394 توسط موسسه نرم افزاری فاطر
اکتبر 9, 2020
تئاتر دیجیتال “راز روزبه”
اجرای صفحه نمایش 12متر در 4 متر برای تئاتر دیجیتال راز زوزبه به کارگردانی محمد نیازی در ماه رمضان سال 1396.
اکتبر 9, 2020
تئاتر دیجیتال “قیام گوهرشاد”
اجرای فیلم و سیستم نمایش تئاتر دیجیتال قیام گوهرشاد. در این سیستم یک نمایشگر استوانه ای عریض به عنوان بکگراند کار استفاده می شود و امکان […]
اکتبر 9, 2020
نمایش دیجیتال “به رسم شهیدان”
اجرای سیستم نمایش سه پرده ای برای نمایش دیجیتال به رسم شهیدان در کوهسنگی مشهد . این نمایش به کارگردانی اقایان محمد جهان پا و مهدی […]